Fjärde generationens teknik

Första, andra och tredje generationens mobiltelefoni

Fördelar och nackdelar