Digitala medarbetare och hållbarhet

Den digitala omställningen är enormt viktig och säkerställer fortsatt konkurrenskraft hos företag – ändå är det få som är på bollen. Och hur var det med hållbarheten egentligen?

företag digitalAtt modern teknik underlättar för företag borde inte vara en nyhet, men ändå är det förvånande få som vet exakt hur mycket en AI-robot eller annan digital medarbetare kan göra för företaget. Automatisering av monotona och repetitiva uppgifter kan till exempel RPA från VipeTech sköta, liksom processautomatisering för större bolag som vill samordna sitt interna flöde från lead till leverans.

Viktigt med digital omställning

I en artikel i NyTeknik går det att läsa om hur allt från läkemedel till bilar utvecklas med hjälp av AI, något som kan göra säkerheten bättre. Den digitala omställningen är vidare viktig för företag för att kunna fortsätta ha konkurrenskraft på marknaden, särskilt inom industrin. Ändå verkar det vara få som lyckas ro i hamn digitala förändringsprojekt. Vissa experter tror att det beror på att många missförstår vad det är som behöver ske, att de tror att det endast handlar om teknik och inte rör hela företaget. Andra fallgropar i arbetet med digital transformation är avsaknad av strategi eller insikt, att man drar igång något som inte hela företaget är redo för, eller med på.

Hållbarhet och miljömedvetenhet

Förutom att företagen och dess kunder bör bli mer och mer medvetna om potentialen i digitala verktyg och hjälpmedel behöver också många branscher bli mer miljömedvetna. I Veckans Affärer skrivs det som följer:

Klimatfrågan ligger högre upp än någonsin på företags agendor och medan vissa branscher kommit långt i omställningen har många fortfarande en bit kvar att gå i sitt hållbarhetsarbete.

Ett stort företag och världens största plastbov, Coca-Cola har nu gått ut med att de satsar på återvunnen plast till sina flaskor. Mer om det i Aftonbladet.