Många kritiska till telefoni-avvecklingen

Telia har bestämt sig för att avveckla sin fasta telefoni och detta är något som drabbar flertalet hushåll runt om i landet – och nu väcks många kritiska röster gentemot bolagets beslut att göra detta.

gammal-telefon-2Att ha fast telefoni hemma har många fördelar, men det anser inte Telia som nu är i full färd med att avveckla sin fasta telefoni och därmed även sina bredbandslösningar. Turligt nog finns för många andra alternativ att tillgå såsom Cellip fast telefoni men det har inte hindrat flertalet röster från att rikta skarp kritik mot Telias hantering av det hela. Bland annat skriver grisbonden Klas-Erik Andersson i Lantbrukets Affärstidning om hur detta har en inverkan på hela hans verksamhet – för som han uttrycker det så kan han inte utföra sitt arbete utan tillgång till sitt bredband. Likaså kritiserar även länsorganisationen för Hela Sverige bolagets hantering av det hela och menar att Telia har på tok för bråttom med avskaffningen, skriver Sveriges Radio. Samtidigt kan man även se en ökning av mobilmarknaden i landet, något som kanske heller inte är så konstigt i och med detta.

Stark ökning av mobilmarknaden

Samtidigt som allt sker med Telias avveckling kan även tidningen Mobil presentera siffror som tydligt visar på hur mobilmarknaden i Sverige är på uppgång. Vad man bland annat skriver är att antalet mobilabonnemang jämfört med i fjol är på liknande siffror men att den största ökningen syns i svenskarnas surfande. Totalt sett gick det åt hela 294 000 terabyte i landets mobilmaster, vilket är en ökning på 31 procent som också är liknande ökning man haft tidigare år. Med andra ord kan man se hur en minskning av fasta telefonin i landet ger mobilmarknaden en ökning, men frågan är om samma siffror skulle visas om Telia och övriga bolag fortsatte att satsa på den fasta telefonin och bredband? Troligtvis inte.