Tekniska lösningar som förenklar

Nya smarta tekniska lösningar förändrar världen i snabb takt. Företag som inte hänger med i den digitala utvecklingen riskerar att bli omsprungna av sina konkurrenter.

De flesta företag har förstått värdet av att effektivisera sin verksamhet genom IT-lösningar för administration. Däremot är det färre som använder digitalisering för produkt- och affärsutveckling. Det visar Tillväxtverkets rapport om digitalisering i svenska företag. Särskilt mindre företag har halkat efter i användningen av ny digital teknik.

Alla företag och organisationer behöver följa den tekniska utvecklingen för att möta kunders behov och för att utveckla sina produkter och tjänster. Digitala receptioner och digital incheckning till event kommer troligen att bli standard i framtiden. Det är med andra ord inte bara digital marknadsföring som krävs för att skapa ett lyckat event utan även en effektiv besökshantering i samband med eventet. Hos Meetit hittar du bland annat följande smarta digitala tjänster:

  • Incheckning med QR-scanning
  • Förbättrade gästupplevelser
  • Digitala receptioner
  • Digitala tävlingar
  • Leadshantering

Digitala lösningar behövs inte bara inom näringslivet utan även vård och omsorg kräver kostnadseffektiva lösningar, något som efterfrågas mer och mer i takt med att den åldrande befolkningen växer. Genom att t.ex. minska tiden för incheckning och använda sig av platsoberoende tekniker kan vårdkostnaderna minskas och patientnöjdheten ökas.

Mindre företag och vissa branscher hamnar efter

Undersökningen från Tillväxtverket visar att mindre företag inte har kommit lika långt som stora bolag i sin digitaliseringsutveckling. Tjänsteföretag har kommit längre än företag inom industrisektorn. Längst fram befinner sig bolag som verkar inom information och kommunikation. Efter dem följer företag som är verksamma inom utbildning, ekonomi och juridik samt företag inom teknik och vetenskap. Längst bak hamnar byggsektorn som är den minst digitaliserade branschen.

Fördelar med digital teknik

De flesta inser att digital teknik kan hjälpa företag att organisera sin verksamhet mer effektivt och kapa kostnader. IT-användning för den interna administrationen används av i stort sett alla företag idag. Men minst lika viktigt är det för företag att bilda sig en uppfattning om hur digital teknik kan öka kundservicen och utveckla nya tjänster eller produkter. Eftersom digitaliseringen går fort och innebär att de etablerade affärsmodellerna försvinner, riskerar företag som inte hänger med att slås ut. Ett exempel på ett sådant teknikskifte är när de smarta telefonerna kom. Vissa tidigare framgångsrika mobilföretag hängde inte med och har fått se sin marknad försvinna helt och hållet.

Det är lätt att tro att bara för att en lösning har fungerat bra så kommer den alltid att göra det. Risken är att företag som har den inställningen plötsligt finner att kunderna har börjat välja konkurrenterna eftersom de kan erbjuda en högre kundservice, en modernare produkt eller snabbare leveranser. För att fortsätta att skapa lönsamhet och ha en konkurrenskraftig tjänst eller produkt är det viktigt att följa med i teknikutvecklingen och vid behov ta hjälp av ett professionellt företag som kan skräddarsy digitala lösningar. Då kommer ditt företags verksamhet att utvecklas och vara konkurrenskraftigt vilket krävs i en alltmer digitaliserad och globaliserad värld där även konkurrensen från företag utanför Sverige ökar.